1. MENU
  2. Matematika
  3. 3. třída
  4. Větší, menší, rovná se
  5. Počítání se znaky <,