1. MENU
  2. Matematika
  3. 3. třída
  4. Sčítání a odčítání
  5. Sčítanec, součet, menšenec, menšitel…

Cvičení 1

počet úloh:
správně:
0 (0 %)
chybně:
0
čas:
00:00
...
Nahlásit chybu