1. MENU
  2. Český jazyk
  3. 2. třída
  4. Samohlásky
  5. Určování počtu samohlásek